מחקרים

עיכוב של FGFR3 באמצעות siRNA לסרטן אורותליאלי בדרכי השתן העליונות

בחולים עם סרטן אורותליאלי בדרכי השתן העליונות נמצא כי רמות ה- FGFR3 עולות בהתאם לשלב המחלה. השתקה של FGFR3 באמצעות RNA התערבותי קטן הובילה להשפעה אפופטוטית

מערכת השתן האנושית (אילוסטרציה)
מערכת השתן האנושית (אילוסטרציה)

במדינות מערביות ישנה שכיחות פחותה יותר של סרטן אורותליאלי בדרכי השתן העליונות (UTUC: Upper tract urothelial cancer) בהשוואה למדינות אסיה, שם הגידול נפוץ הרבה יותר. בהשוואה לסרטן שלפוחית השתן, גורמים אטיולוגיים וגנומיים ייחודיים מעורבים ב-UTUC. ישנה סברה כי up-regulation של הקולטן ל-Fibroblast growth factor receptor 3י(FGFR3) כיעד מבטיח לטיפול בסרטן שלפוחית השתן.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'International Journal of Molecular Sciences', מטרת החוקרים הייתה לאפיין את הביטוי של FGFR3 ברקמות UTUC מאוכלוסייה אסייתית ומאוכלוסייה לבנה, ולהעריך את היעילות הטיפולית in vitro של השתקת FGFR3 בתיווך RNA התערבותי קטן (siRNA) לצורך הטיפול ב-UTUC. החוקרים השתמשו באימונוהיסטוכימיה על מנת למדוד את רמות הביטוי של FGFR3 ברקמות אגן הכליה וב-microarray sections מאוכלוסייה אסייתית ומאוכלוסייה לבנה עם UTUC, בהתאמה. שורות התאים BFTC-909 ו-UM-UC-14 UTUC שימשו לבחינת ההשפעות של השתקת FGFR3 על הפרוליפרציה, המיגרציה, ביטוי הסמן epithelial–mesenchymal transitionי(EMT), וה-signaling machinery.

בקרב שתי האוכלוסיות, ממוצא אסייתי וממוצא לבן, נמצא כי ביטוי ה-FGFR3 בגידולי ה-UTUC עלה ככל ששלב ה-TNM עלה, ולא זוהה הבדל סטטיסטי בין שתי הקבוצות. מחקרי in vitro הוכיחו כי אספקת ה-FGFR3 siRNA הובילה לעיכוב מובהק של הפרוליפרציה והמיגרציה, ודיכאה את הביטוי של סמן ה-EMT וה-transcription factors בתאי UTUC. מבחינה מכאנית, השתקה של FGFR3 צמצמה את ה-constitutive expression של RAS ואת הזרחון של ה-MAPK signaling mediators, כולל ERK1/2 ו-JNK1/2. השתקה של FGFR3 עוררה השפעה מעודדת אפופטוזיס באופן דומה לזה של עיכוב ה-FGFR.

לסיכום, שימוש ב-siRNA ממוקד לביטוי של FGFR3 עשוי לעכב את ההתרחבות והפלישה של תאי UTUC, וזאת באמצעות צמצום ה-RAS/MAPK signaling pathway. שימוש ב-siRNA על מנת ליצור הפרעה הגנטית בביטוי ה-FGFR3 בתאי UTUC עשויה להוות אסטרטגיה טיפולית שימושית לסרטן זה.

מקור:

Huang, G.-K.; Huang, C.-C.; Kang, C.-H.; Cheng, Y.-T.; Tsai, P.-C.; Kao, Y.-H.; Chung, Y.-H. Genetic Interference of FGFR3 Impedes Invasion of Upper Tract Urothelial Carcinoma Cells by Alleviating RAS/MAPK Signal Activity. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1776. https://doi.org/10.3390/ijms24021776

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן אורותליאלי,  סרטן שלפוחית השתן,  RNA התערבותי,  siRNA
תגובות