מחקרים

RNA התערבותי מעכב את התפשטות סרטן תאי הכליה בעכברים

במחקר שנעשה על מודל עכברים עירומים נמצא כי השתקת SOX9 באמצעות RNA התערבותי הובילה לעיכוב שגשוגם של תאי 786-O של סרטן תאי הכליה ולעודד את האפופטוזיס שלהם

תאי כליה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Urinary and Renal Research', מטרת החוקרים הייתה לבדוק כיצד RNA התערבותי המשתיק את SOX9 (sex determining region Y-box 9) משפיע על ההתפשטות, על האפופטוזיס ועל הגידוליות (tumorigenicity) של תאי 786-O של סרטן תאי הכליה במבחנה (אין ויטרו).

החוקרים השתמשו בריצוף RNA התערבותי קטן (siRNA: small interfering RNA) ספציפי ל-SOX9 לצורך קבוצת ההשתקה הניסויית, ובריצוף siRNA לא ספציפי כקבוצת הביקורת, אשר עברו טרנספקציה לתאי 786-O, בהתאמה. השגשוג של תאי 786-O זוהה על ידי תבחין CCK-8 ותבחין יצירת שיבוט בצלחת (plate clone formation assay), והחוקרים השתמשו בצביעת Hoechst 33342 לצורך זיהוי השגשוג של תאי 786-O. ההשפעה של RNAi המשתיק את SOX9 על היכולת הגידולית של בעלי חיים זוהתה באמצעות תבחין גידולי בעכברים עירומים (nude mice). ביטוי חלבון האנטיגן המשגשג Ki-67 זוהה באמצעות אימונוהיסטוכימיה.

בהשוואה לקבוצת הביקורת, ערך ה-OD של קבוצת השתקת ה-SOX9 היה נמוך באופן מובהק, ומספר מושבות התאים היה נמוך באופן מובהק גם כן (P<0.05). התוצאות של ניסויי הגידוליות בבעלי חיים הראו כי נפח ומשקל הגידול בקבוצת ההשתקה של SOX9 היו קטנים יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת, וההבדל היה מובהק סטטיסטית (P<0.05). צביעה אימונוהיסטוכימית הראתה כי בקבוצת ההשתקה שיעור התאים החיוביים ל-Ki-67 היה נמוך באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת (P<0.05).

מסקנת החוקרים היא ש-RNA התערבותי המשתיק את SOX9 יכול לעכב באופן מובהק את שגשוג תאי 786-O של סרטן תאי הכליה, לעודד את האפופטוזיס שלהם, ולעכב את תאי 786-O של סרטן תאי הכליה סרטן בעכברים עירומים.

מקור:

Chu, G., Zhang, J., &amp; Sun, M. (2022). Effects of RNA interference silencing SOX9 on proliferation, apoptosis and tumorigenicity of renal cell carcinoma 786-O cells in vitro. Urinary and Renal Research, 3(1).

נושאים קשורים:  מחקרים,  siRNA,  סרטן תאי הכליה,  מודל עכבר
תגובות